top of page

Aliba Sofieberg

Boende för ensamkommande ungdomar 13-17 år

Aliba Sofieberg är ett HVB-boende med 10 platser i en Tyresö, söder om Stockholm. Vi tar emot ensamkommande pojkar, 13-17 år, asylsökande och med permanent uppehållstillstånd (PUT) på uppdrag av socialtjänsten. Personal finns på plats dygnet runt.  

Läs mer om vår personal här

Boendet består av en stor villa i två våningsplan som anpassats till verksamhetens syfte och i enlighet med de krav som ställs på trygghet och säkerhet. Huset har 10 sovrum, kontor och samtalsrum, kök och matsal, två större vardagsrum, tre badrum och totalt fyra toaletter. Utanför finns en stor trädgård där ungdomarna brukar umgås, grilla, spela badminton eller volleyboll.  

På Aliba Sofieberg strävar vi efter att erbjuda en trygg och familjelik miljö, en förutsägbar tillvaro samt tillitsfulla relationer. Utifrån vårdplan skapar vi genomförandeplaner enligt BBIC, tillsammans med ungdom, god man och socialtjänst. Vi samverkar alltid med skola och arbetar aktivt för att skapa goda kontakter med viktiga personer och verksamheter runt ungdomarna. Alla ungdomar har minst en kontaktperson som har till uppgift att följa den unges utveckling, motivera till utbildning och fritidsaktiviteter samt att föra regelbundna enskilda och personliga samtal.  

 

Vår ambition att ge ungdomarna en trygg och kvalitativ omsorg ställer krav på en arbetsgrupp som samarbetar och kommunicerar med varandra. Det kräver tydliga och fungerande rutiner. För att nå detta har vi regelbundna personalmöten, kvalificerad handledning och en tydlig arbetsledning i form av en närvarande föreståndare. Verksamheten utvärderas och revideras regelbundet i syfte att matcha ungdomarnas behov och säkerställa att insatsen ges av god kvalité enligt gällande regler och riktlinjer.   

 

Läs mer om hur vi arbetar här.

bottom of page