top of page

Om oss

Aliba - om oss

ALIBA - Närhet | Kontinuitet | Engagemang 

Aliba är ett företag som erbjuder tjänster som håller hög kvalitet och skapar ett mervärde för kommunerna och för våra familjehem. Tjänsterna som Aliba tillhandahåller är konsulentstödd jour- och familjehemsvård, det vill säga att bistå jour- och familjehem med stöd, utbildning och handledning.

Alla barn har rätt till en trygg och kärleksfull uppväxt där man blir sedd och respekterad samt har möjlighet att utvecklas. Hos Aliba utreder vi våra familjehemmen noggrant och lägger stor vikt vid matchningen när ett barn behöver komma till ett familjehem.  

Vår personal har mångårig erfarenhet av att arbeta med barn, både inom socialtjänst och privat verksamhet. Vi lägger stor vikt vid tillgänglighet, både för våra familjehem och för våra uppdragsgivare. 

bottom of page