top of page

Så blir du familjehem

Om du vill bli jour- eller familjehem hos oss behöver du först anmäla ditt intresse. Därefter påbörjas en process där vi går igenom ett antal steg innan du är redo för att ta emot ett barn eller en ungdom. Nedan illustrerar vi vår process och längre ned kan du läsa om de olika stegen. 

 

Hur blir man familjehem?​​​​​

Intresseanmälan

När du är intresserad av att bli familjehem fyller du i vårt formulär för intresseanmälan. Det går också bra att ringa eller maila för mer information. 

 

När vi fått in din intresseanmälan kontaktar vi dig för att ge mer information om vad det innebär att vara familjehem samt vilket stöd du får från oss på Aliba. Om allt känns bra och vi bestämmer oss för att gå vidare, bokas ett första hembesök.

Registerutdrag

Innan hembesöket ber vi dig att lämna in registerutdrag från:

 

 

När registerutdragen inkommit till oss får du fylla i bedömningsformuläret BRA-fam. Det är framtaget av Socialstyrelsen och syftar till att ge oss underlag för en första bedömning och att lära känna dig lite bättre. Det ger även dig en inblick i vad som förväntas av dig som familjehemsförälder. Du kommer att ges möjlighet att diskutera frågorna med familjehemskonsulenten.

Hembesök

Under det första hembesöket får du ytterligare information om vad det innebär att vara familjehem hos Aliba. Vi får också möjlighet att se ditt hem och höra dina tankar och förväntningar på att vara familjehem.

Familjehemsutredning

​När vi fått registerutdrag och gjort en första bedömning gör vi vår familjehemsutredning. Den består av ett antal intervjutillfällen där vi bland annat ställer frågor kring uppväxt, arbetsliv, förhållande, hälsa, familj och ekonomi. Intervjun sammanställs och återkopplas därefter till dig. Vid återkopplingen går vi igenom utredningen och kontrollerar att alla uppgifter stämmer. Därefter gör vi en bedömning om du är lämplig som familjehem.  

Vad händer sen?

När vi bedömt att du är lämplig som jour- eller familjehem börjar vi att leta efter ett passande uppdrag för dig. 

När vi får en förfrågan från socialtjänsten om ett barn som behöver placeras i ett familjehem, besvarar vi den och lämnar vår utredning om dig till socialtjänsten. Om socialtjänsten också bedömer att du är lämplig för uppdraget påbörjas en process. Den kan till exempel innefatta ett antal hembesök hos dig, där socialtjänsten bedömer din lämplighet för uppdraget, samt studiebesök där du och barnet får möjlighet att träffa varandra före själva inflyttningen. Processen kan ta olika lång tid och ser olika ut beroende på faktorer som utgår från barnets behov och situation. 

Process_bli_familjehem.jpg
bottom of page