Aliba Familjehem

Aliba har familjehem i hela Sverige med huvudkontor i Nacka, Stockholm.

Aliba Familjehem utökar kontinuerligt verksamheten geografiskt.

Alibas familjehem är rekryterade och noggrant utredda av företagets egen personal som är utbildade inom Nya Kälvesten. Aliba Familjehem har en bred familjehemsbas bestående av familjer med svensk och utländsk bakgrund som har erfarenhet av traditionella placeringar och ensamkommande barn.

Vi erbjuder förstärkt och kraftigt förstärkt familjehemsvård för barn och ungdomar. Vi tar emot jourplaceringar, traditionella placeringar, familjer, enskilda vuxna individer samt ensamkommande. Aliba erbjuder ett flertal familjehem med minst en hemmavarande vuxen. 

Alibas familjehemskonsulenter arbetar nära ansvarig handläggare. Vi lägger stor vikt vid en omsorgsfull uppföljning och lämnar regelbundna månadsrapporter.

Jour- eller familjehemmet har tillgång till stöd och vägledning av Alibas familjehemskonsulent dygnet runt, året runt.

Det går även bra att kontakta oss via formuläret nedan:

© 2017 Aliba