top of page

Familjehem

Familjehem är det som förr kallades för fosterhem eller fosterfamilj. Att vara familjehem innebär att du tar emot ett barn eller en ungdom i ditt hem under en kortare eller längre tid. 

 

Behovet av trygga och engagerade familjehem är stort. Har du tid samt en stabil och trygg tillvaro kan du vara just den vi söker. 

 

När du blir familjehem hos Aliba blir du tilldelad en familjehemskonsulent, som ger stöd och handledning i uppdraget. Familjehemskonsulenten tillsammans med Alibas jour finns tillgänglig för dig dygnet runt, alla dagar. 

 

Vi på Aliba söker familjehem och jourhem i områdena Västra Götaland, Halland, Uppsala, Västmanland, Södermanland och Stockholm. 

Aliba har familjehem i hela Sverige med huvudkontor i Nacka, Stockholm.

IMG_3687 liten.jpg

Foto: Martina Hilar

Att vara familjehem

 

Som familjehem öppnar du ditt hem för ett barn som av olika anledningar inte kan bo med sina biologiska föräldrar. Du skapar trygghet och barnet blir en del av din familj. Du ansvarar för att barnet får sina behov tillgodosedda, både känslomässigt och praktiskt. Alla barn är unika med olika behov, och det är viktigt att du som familjehemsförälder är lyhörd och får barnet att känna sig som en del av din familj. 

 

Uppdraget som familjehem kan vara kortare eller längre. Allt från dagar och veckor till månader och år. I vissa fall hela barnets uppväxt, så kallad uppväxtplacering. 

Förstärkt familjehem

 

Vi på Aliba erbjuder så kallad förstärkt familjehemsvård. Det innebär att du som familjehem tar emot ett barn eller en ungdom med större behov än vad en traditionell placering erbjuder. Förstärkt familjehemsvård finns till för barn som behöver extra stöd på grund av till exempel psykisk ohälsa eller beteendesvårigheter. 

 

Som familjehem kan det innebära att du behöver vara hemma på hel- eller deltid. Vissa uppdrag kräver att du har en särskild kompetens eller utbildning inom ett visst område eller att du kan ta emot externt stöd som hjälper dig i uppdraget, utöver familjehemskonsulentens stöd och handledning. 

Att vara jourhem

 

En del familjer är intresserade av att finnas tillgängliga i akuta lägen, under kortare tid, så kallade jourhem eller jourfamilj. Som jourhem tar du snabbt emot ett barn som är i akut behov av att komma till en familj. Barnet eller ungdomen bor i ett jourhem under en kortare period medan socialtjänsten utreder barnets behov. 

Som jourhem behöver du vara flexibel och tillgänglig. Ett samtal kan komma närsomhelst där du kan behöva vara redo att ta emot ett barn samma dag.   

Vill du bli jourhem eller familjehem?

Det viktigaste när du bestämmer dig för att bli familjehem eller jourhem är att det är genomtänkt och att du har en genuin vilja att ta hand om ett barn. Du har ett engagemang som gör att du kan stå kvar även vid svåra stunder och utmaningar. Att vara familjehem eller jourhem är ett stort ansvar, men också ett uppdrag som många upplever som givande och utvecklande. Läs mer om hur du blir familjehem eller jourhem här

bottom of page