top of page

För socialtjänsten

Aliba erbjuder konsulentstödda familjehem till barn och unga samt i vissa fall till vuxna. Vår verksamhet finns i Stockholms län, Västra Götaland och Hallands län. Vi har ramavtal med ett flertal kommuner runtom i Sverige

Alibas familjehem får handledning i hemmet och per telefon regelbundet. Vi har jourverksamhet dygnet runt.

Personalen hos Aliba har universitetsutbildning samt mångårig erfarenhet av arbete med barn och unga samt bred kompetens och utbildningsbakgrund. Vår personal har bland annat följande kompetenser och specialistkunskaper: 

 • Marte Meo

 • Lågaffektivt bemötande

 • Kälvesten

 • KOMET - inriktning föräldrar

 • Våld i nära relationer

 • Missbruk

 • MI - Motiverande samtal

 • ASQ - Ages and Stages Questionnaires

 • TMO - Traumamedveten omsorg

 • ART - Aggression Replacement Training

 • Utvecklingspsykologi med betoning på anknytningsteori

 • Ett hem att växa i – kursledare

 • Familjeterapi

 • ABC/Alla barn i centrum - Gruppledare

 • BBIC för arbetsledare och utbildare

 • Tejping - gestaltande kommunikation

 • Kris och Krisinterventioner

 • Trappan - utbildning för barn som bevittnat våld

 • Hedervåld och hedersförtryck

Aliba har tillstånd från IVO - inspektionen för vård och omsorg.

bottom of page