top of page

Stöd till familjehem

I ditt uppdrag som familjehem är du inte ensam. Våra familjehemskonsulenter finns med dig längs vägen och stöttar dig i ditt uppdrag. Kontakten med oss är regelbunden och vi har jour dygnet runt om något skulle hända. Vi samarbetar med socialtjänsten och andra aktörer som skola, sjukvård, vårdnadshavare, familjebehandlare, föreningar med flera. 

Handledning och utbildning till familjehem

Kontakten mellan dig som familjehem och oss sker regelbundet. Vi ger dig handledning och stöd i ditt hem och per telefon och ger utbildning  under placeringstiden. Våra familjehemskonsulenter har lång erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar. För oss är det viktigt att du känner dig trygg att du alltid kan vända dig till oss när du behöver.  

IMG_3686 liten.jpg

Foto: Martina Hilar

Det stöd du får under placeringen är anpassat till ditt och barnets behov. Du träffar familjehemskonsulenten i ditt hem och antal träffar per månad varierar utifrån uppdraget, men sker minst en gång per månad. 
 

Jour dygnet runt

Under kvällar, nätter och helger finns vår jour tillgänglig om något händer. 

bottom of page