top of page

Personal

Personalgruppen på Aliba Sofieberg består av sex boendestödjare, en gruppledare och en föreståndare.

I gruppen finns en mycket god kännedom om ensamkommande barns situation. Många har också egna erfarenheter av att ha gått igenom asylprocessen i Sverige vilket ger en fördjupad förståelse för ungdomarnas utsatthet. I övrigt finns en blandad kompetens i gruppen såväl teoretiskt som praktiskt.  

bottom of page