top of page

Miljöpolicy

Ett ansvar för framtiden

Alibas miljöpolicy bygger på en medvetenhet om den påverkan vi människor har på vår miljö. Det egna miljöarbetet tar vi vidare i allt vi gör och för det vidare till alla vi kommer i kontakt med i vårt arbete. Hänsyn och kontinuerligt miljötänk ska gå som en röd tråd i Alibas verksamheter.

 

  • Vi ska ständigt sträva efter att minska vår påverkan på miljön.

  • Vi skall, i alla delar av vår verksamhet, sträva efter att minska företagets energiförbrukning, t. ex. genom att ställa höga miljökrav på våra bilar och välja miljömärkta kemikalier och produkter.

  • Vi skall följa tillämplig miljölagstiftning samt de lagar, förordningar och föreskrifter som vi berörs av.

  • Vi skall ställa höga miljökrav på samarbetspartners och analysera miljöpåverkan av nya verksamheter och aktiviteter.

  • Vi skall informera och uppmuntra medarbetare till delaktighet, medvetenhet och ansvar i miljöarbetet. Medarbetare skall uppmuntras att komma med förslag på hur vi kan minska vår miljöpåverkan. Genomförda förändringar skall följas upp, utvärderas och återkopplas till medarbetarna.

  • Vi ska förmedla vår miljöpolicy till samtliga som arbetar på uppdrag av Aliba. Familjer som har uppdrag från Aliba ska informeras och stimuleras i att föra vårt miljötänk vidare till placerade barn, som skall få detta med sig för framtiden, för sin egen och kommande generationers säkerhet och miljö.

  • Vi återvinner och sorterar våra sopor för återvinning och tar hand om miljöfarligt avfall.

  • Vi skall med en helhetssyn, ständig förbättring och mätbara miljömål eftersträva låg påverkan på miljön.

  • Varje år sammanställer vi kvalitativt miljöarbetet för att ständigt kunna bli bättre, för oss och för kommande generationer!

Naturvårdsverket
 

Statlig myndighet för miljöfrågor. Arbetar på uppdrag av den svenska regeringen med miljöfrågor inom Sverige, inom EU och internationellt.

Naturskyddsföreningen

Ideell förening för naturskydd och miljövård.

Håll Sverige Rent


Håll Sverige Rent är en ideell obunden stiftelse som samlar kunskap, driver opinion och tar fram konkreta verktyg och lösningar för att stoppa skräpet.

bottom of page