top of page

Ersättning och arvode 

Som familjehem eller jourhem får du en ekonomisk ersättning per månad och barn. Hur mycket du får beror på uppdragets omfattning och barnets ålder. Du får en ersättning som ska täcka olika omkostnader samt ett arvode för själva uppdraget. 

 

Ersättning och arvode ska inte vara familjehemmets huvudsakliga inkomstkälla. Att vara familjehem handlar om att hjälpa ett barn eller en ungdom som behöver få komma till en trygg och stabil familj. 

Ersättning till familjehem

Du får en skattefri omkostnadsersättning som ska täcka de ytterligare kostnader du får när du tar emot ett barn. Ersättningen täcker kostnader för barnets livsuppehälle. Det vill säga mat, kläder, hygien, fickpengar, fritidsaktiviteter, möbler, telefon etc. 

IMG_3687 liten.jpg

Omkostnadsersättningen inkluderar barnbidrag alternativt studiebidrag som ska dras av då det går direkt till familjehemmet alternativt ungdomen. 

Arvode till familjehem

Arvode är den ersättning du som familjehemsförälder får för det uppdrag du genomför. Det är en skattepliktig inkomst som beskattas som inkomst av tjänst. Arvodet är också sjukpenning- och pensionsgrundande. Däremot ingår ingen tjänstepension och uppdraget är heller inte semestergrundande. Som familjehem har du ingen anställning utan betraktas som uppdragstagare. 

Foto: Martina Hilar

bottom of page