top of page
IMG_3688%20liten_edited.jpg

Aliba Familjehem

Aliba arbetar på uppdrag av socialtjänsten och tillhandahåller konsulentstöd till jour- och familjehem. Vi rekryterar, handleder och utbildar kontinuerligt våra familjehem.  

Alibas medarbetare är socionomer och socialpedagoger med lång erfarenhet från arbete inom socialtjänst, familjehemsvård, behandlingsverksamhet samt egen erfarenhet av att vara familjehem.

Foto: Martina Hilar

bottom of page