Bli familjehem

Vem kan bli familjehem?​


Du är en trygg vuxen som lever i en ordnad och stabil tillvaro, ekonomiskt och socialt. Du är intresserad av att arbeta med människor och har ett genuint engagemang.  

Det viktigaste för dig som familjehem är att ni kan erbjuda en trygg hemmiljö, att ni har tid och engagemang att hjälpa och stötta det placerade barnet.

Den tid ett barn bor i familjehem kan vara kortare eller längre, ibland några månader, ibland flera år. ​

​​​​​

Detta erbjuder Aliba dig som familjehem:

  • En familjehemskonsulent som alltid är tillgänglig för råd och stöd. ​Vid behov och vid akuta situationer når ni er familjehemskonsulent under kvällar, nätter och helger.

  • I samband med en ny placering kommer familjehemskonsulenten ha tät kontakt med er. Familjehemskonsulenten följer noga upp så att ni som familjehem får det stöd ni behöver.

  • Som familjehem får ni stöd och vägledning i att arbeta för att barnet ska utvecklas gynnsamt och för att socialtjänstens mål med vården i familjehemmet ska uppnås på bästa sätt.

Frågor att ställa sig?​
  • Är alla i vår familj, barn och vuxna, överens om att det finns utrymme och tid att ta emot ett barn?

  • Har vi möjlighet att medverka vid möten med barnets socialsekreterare under dagtid? 

  • Hur ser våra möjligheter till avlastning ut om vi behöver göra något utan det placerade barnet?

​​​

  • Har vi möjlighet att hjälpa det placerade barnet med läxor?

​​​

  • Hur hanterar vi konflikter? 

Registerutdrag

Följande registerutdrag är obligatoriska att inkomma med – gäller samtliga vuxna i hushållet, även hemmaboende barn över 18 år. Kontakta oss om ni behöver hjälp.

Polisens misstanke- och belastningsregister

polisen.se

https://polisen.se/Service/Belastningsregistret-begar-utdrag/belastningsregistret-hvb-hem-familjehem/

Kronofogdemyndigheten

Maila beställning på kronofogdemyndigheten@kronofogden.se, glöm inte att ange postadress då de skickar registerutdragen via post

Försäkringskassan

https://www.forsakringskassan.se/privatpers/blanketter_och_intyg/intyg

Hemkommunens socialregister  

Behöver göras som skriftlig begäran, undertecknad av samtliga vuxna i hemmet. Mall för begäran hittar ni här: [Länk till wordmall]

Kontakta oss:

© 2017 Aliba